Naší nabídkou pro Vás je americká společnost Carrier Corporation, která ovládá světový trh v oblasti chladících, topných a klimatizačních systémů.
Pro svoji dceřinou společnost Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o. v Mýtě u Rokycan – výrobce chladicího a mrazícího nábytku pro komerční účely, hledáme právě Vás – a pro spolupráci v rámci mezinárodního týmu ambiciózní kolegy či kolegyně plné energie.

Nabízíme Vám pozici:

HR Business Partner

About Us

Carrier is a world leader in HVAC, Refrigeration, Fire & Security solutions.

For over a century, we have been developing innovative products and services that have changed the way people live and work.

That drive for innovation continues today with a renewed focus on creating solutions that will change the world for the better.

At Carrier, we see possibilities in everything.

The Role

1. V souladu se strategií společnosti implementuje HR strategii / In compliance with the corporate strategy implements HR strategy.

2. Poskytuje HR partnerství byznysu a vytváří prostředí konstruktivní spolupráce v rámci nového operativního modelu HR a pomáhá tento model interně etablovat / Provides business with HR partnership and maintains an environment of constructive cooperation within the New HR Ops Model and promotes this model internally.

3. Zodpovídá za HR procesy, jejich definici a implementaci v souladu s předpisy a doporučeními z mateřské společnosti a s místní legislativou / Responsibility for HR processes defining and implementation in accordance with regulations and recommendations from the parent company and in compliance with the local legislation.

4. Zodpovídá za efektivitu nákladů na zaměstnance / Responsibility for the labor cost efficiency.

5. Vede HR projekty a monitoruje HR projekty vedené dalšími členy týmu / Managing HR projects and monitoring HR projects lead by another team member.

6. V souladu se strategií společnosti vytváří a nastoluje firemní kulturu a pečuje o firemní hodnoty / In compliance with the corporate strategy creates and establishes the company culture and promotes the defined company values.

7. Zodpovídá za efektivní komunikaci napříč společností v souladu s pravidly interní komunikace a s hodnotami společnosti / Effectively communicates across the company in compliance with internal communication guidance and with the company values.

8. Zodpovídá za efektivní komunikaci s odbory společnosti a dalšími zaměstnaneckými organizacemi / Effectively maintains relationship with the company Unions and other employees’ bodies.

9. Pečuje o spravedlivé a respektuplné chování k zaměstnancům / Acts as a sponsor of the fair and respectful treatment of employees.

10. V souladu se strategií společnosti a s interními pravidly komunikace zodpovídá za budování značky a to zejména ve vztahu k zaměstnancům a směrem na pracovní trh / In compliance with company strategy and with internal rules for communication is responsible for company branding, especially towards employees and towards labor market.

11. Plní operativní úlohy podle pokynů nadřízeného / Carry out operational tasks based on manager’s requirements.

Responsibilities

Hlavní EH&S odpovědnosti / Main EH&S responsibilities:

1. Podporuje úsilí závodu v oblasti EHS, plní EHS politiku a dále příslušné zákony, nařízení, postupy a odpovídající požadavky společností UTC a Carrier / Supports the effort of the plant in the area of EHS, complies with the EHS policy and respective laws, regulations.

2. Podporuje komunikaci o EHS politice a EHS pravidel v rámci svého oddělení a zajišťuje jejich dodržování / Supports the communication on EHS policy and EHS regulations within their department and provides their observance.

3. Vyhledává rizika nová na pracovišti a informuje o nich bezpečnostního technika / Looks for new risks at the workplace and informs the Security Engineer about them.

4. Účastní se vyšetřování incidentů na pracovišti, stanovuje příčiny incidentů, navrhuje nápravná opatření a podporuje jejich realizaci ve stanovených termínech / Participates in investigating incidents at workplaces, determines causes of incidents, suggests measures and supports their implementation according to the time schedule.

5. Vyhledává příležitosti k neustálému zlepšování EH&S / Seeks opportunities for continuous improvement of EHS.

Hlavní odpovědnosti za oblast kvality / Main Quality Responsibilities:

1. Pracuje na výrobcích a službách dle přání a požadavků zákazníků / Works on products and services according to customer wishes and requirements undefined.

2. Zvyšuje neustále kvalitu dodávaných výrobků a poskytovaných služeb / Continuously increases the quality of delivered products and services undefined.

3. Splňuje všechny obecně platné předpisy a normy / Complies with all generally applicable regulations and standards undefined.

4. Plní politiku kvality / Performs a quality policy undefined.

5. Udržuje systém, dokumentace a dokumentované infomace / Maintains system, documentation, and documented information undefined.

6. K hmotnému i nehmotnému majetku se chová tak, aby tím neměla společnost finanční I nefinanční újmu / Treats tangible and intangible property in such a way that the company doesn´t have financial and non-financial damage undefined.

7. Vyhledává příležitosti k neustálému zlepšování výrobků, pracoviště, kvality / Seek opportunities for continuous improvement of products, workplace and quality.

The Individual

VŠ/SŠ s praxí/ University/ Secondary school with relevant experience.
Praxe v oblasti HR min. 5 let / HR experience of at least 5 years.
Znalost HR problematiky, znalost zákoníku práce / Knowledge of HR and the Labor Code.
Anglický jazyk / English language.
SAP/R3 výhodou / SAP/R3 an advantage.
Orientace na výsledky / Focus on Results.
Analytické myšlení / Analytical Thinking.
Myšlení do budoucna / Forward Thinking.
Profesní úsudek / Business Judgment.
Komunikační dovednosti / Communication skills.

IMPORTANT

In order to successfully finish your application process, please follow the instructions in the link below:

https://emea3.recruitmentplatform.com/syndicated/private/syd_apply.cfm?id=PZZFK026203F3VBQB8M7V79QF&nPostingTargetID=117221

Thank you

Information about the vacancy

Job location

Beroun, Mýto

Employment type

Full-time work

Type of employment

Employment contract

Duration of employment

Permanent

Benefits

Bonuses, contribution holiday, contributions to the pension / life insurance, flexible start/end of working hours, meal tickets / catering allowance, holidays 5 weeks, educational courses, training, refreshments on workplace, contribution to sport / culture / leisure, sick days, occasional work from home, corporate events

Required education

Bachelor's

Required languages

English (advanced), Czech (proficient)

Posted by

Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o./dříve Linde Frigera spol. s r.o.

Contact

Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o./dříve Linde Frigera spol. s r.o.
Angelika Puskarová